ભાવનગરમાં કોળિયાકના દરિયામાં 1 પરિવારના 3 સભ્યો ડૂબ્યા. ત્રણેય લોકોના ડૂબી જતાં મોત. મૂળ બાવળા નજીકના માલપરા ગામનો પરિવાર હોવાનું સામે આવ્યું.
ભાવનગરમાં કોળિયાકના દરિયામાં 1 પરિવારના 3 સભ્યો ડૂબ્યા. ત્રણેય લોકોના ડૂબી જતાં મોત. મૂળ બાવળા નજીકના માલપરા ગામનો પરિવાર હોવાનું સામે આવ્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x