ભારે વરસાદથી પાટણના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભરાયું પાણી, સ્કૂલમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેક્ટરમાં બેસાડીને બહાર કઢાયાં
ભારે વરસાદથી પાટણના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ભરાયું પાણી, સ્કૂલમાં ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને ટ્રેક્ટરમાં બેસાડીને બહાર કઢાયાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ