પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
ભારતે ઝાકિર નાઈકના વોન્ટેડ હોવાનો મુદ્દો કતારની સાથે ઉઠાવ્યો- વિદેશ મંત્રાલય
ભારતે ઝાકિર નાઈકના વોન્ટેડ હોવાનો મુદ્દો કતારની સાથે ઉઠાવ્યો- વિદેશ મંત્રાલય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ