ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ભારતે ઉદારતા બતાવી 25 પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત કર્યા, અટારી-વાઘા બોર્ડરથી વતન રવાના થયા પાકિસ્તાનીઓ
ભારતે ઉદારતા બતાવી 25 પાકિસ્તાની કેદીઓને મુક્ત કર્યા, અટારી-વાઘા બોર્ડરથી વતન રવાના થયા પાકિસ્તાનીઓ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ