ભારતીય મૂળના કમલા હૈરિસે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના લીધા શપથ, અમેરિકાના પ્રથમ મહિલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા.
ભારતીય મૂળના કમલા હૈરિસે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદના લીધા શપથ, અમેરિકાના પ્રથમ મહિલા ઉપરાષ્ટ્રપતિ બન્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ