ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના રાજ્યસભા સાંસદોને 29 નવેમ્બરે સદનમાં હાજર રહેવા માટે ત્રણ લાઇનનું વ્હીપ જાહેર કર્યું
ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના રાજ્યસભા સાંસદોને 29 નવેમ્બરે સદનમાં હાજર રહેવા માટે ત્રણ લાઇનનું વ્હીપ જાહેર કર્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ