ભારતીય કુશ્તીબાજ અંશુ મલિકે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 57 કિલો કેટેગરીમાં જીત્યો સિલ્વર મેડલ
ભારતીય કુશ્તીબાજ અંશુ મલિકે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 57 કિલો કેટેગરીમાં જીત્યો સિલ્વર મેડલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ