ભારતીય એરફોર્સની શક્તિમાં વધારો. ફ્રાન્સથી 7 હજાર કિમીની યાત્રા ખેડી વધુ 3 રાફેલ લડાકુ વિમાન ભારત પહોંચ્યા. IAF પાસે હવે કુલ 11 રાફેલ વિમાનો.
ભારતીય એરફોર્સની શક્તિમાં વધારો. ફ્રાન્સથી 7 હજાર કિમીની યાત્રા ખેડી વધુ 3 રાફેલ લડાકુ વિમાન ભારત પહોંચ્યા. IAF પાસે હવે કુલ 11 રાફેલ વિમાનો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ