ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાનાં 17,336 નવા કેસ નોંધાયા, એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 88,284
ભારતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાનાં 17,336 નવા કેસ નોંધાયા, એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 88,284
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ