ભાજપ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં ભાગ લેવા 5 ડિસેમ્બરે જયપુર જશે અમિત શાહ
ભાજપ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં ભાગ લેવા 5 ડિસેમ્બરે જયપુર જશે અમિત શાહ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ