ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ભાજપ નેતા અને મંત્રી હેમંત વિસ્વાની Z કેટેગરીની સુરક્ષા વધી, પહેલા આસામ સુધી મર્યાદિત હતી
ભાજપ નેતા અને મંત્રી હેમંત વિસ્વાની Z કેટેગરીની સુરક્ષા વધી, પહેલા આસામ સુધી મર્યાદિત હતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ