ભાજપે યુપી વિધાન પરિષદની ચૂંટણી માટે 6 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, બિહાર વિધાનપરિષદ માટે શાહનવાઝ હુસૈન પણ ભાજપ તરફથી હશે ઉમેદવાર
ભાજપે યુપી વિધાન પરિષદની ચૂંટણી માટે 6 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી, બિહાર વિધાનપરિષદ માટે શાહનવાઝ હુસૈન પણ ભાજપ તરફથી હશે ઉમેદવાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ