ભાજપના ઉમરેઠના MLA ગોવિંદ પરમાર રાજીનામુ આપી શકે છે. સાંસદ મિતેષ પટેલ દ્વારા અવગણના કરાતી હોવાનો આક્ષેપ.
ભાજપના ઉમરેઠના MLA ગોવિંદ પરમાર રાજીનામુ આપી શકે છે. સાંસદ મિતેષ પટેલ દ્વારા અવગણના કરાતી હોવાનો આક્ષેપ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x