ભરૂચની કાળી તલાવડી નજીક અકસ્માત કંસ્ટ્રક્શન સાઈટ પર દૂર્ઘટનામાં બાળકીનું મૃત્યુ. ઘરની બહાર રમવા માટે નિકળેલી 2 વર્ષની બાળકી ટ્રેક્ટર નીચે આવી જતા મૃત્યુ.
ભરૂચની કાળી તલાવડી નજીક અકસ્માત કંસ્ટ્રક્શન સાઈટ પર દૂર્ઘટનામાં બાળકીનું મૃત્યુ. ઘરની બહાર રમવા માટે નિકળેલી 2 વર્ષની બાળકી ટ્રેક્ટર નીચે આવી જતા મૃત્યુ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ