ભરૂચઃ શુકલતીર્થની શાળાની હોસ્ટેલમાં ધો.12માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીએ આપઘાત કર્યો. પોલીસે ફરીયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી.
ભરૂચઃ શુકલતીર્થની શાળાની હોસ્ટેલમાં ધો.12માં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીએ આપઘાત કર્યો. પોલીસે ફરીયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ