ભરૂચઃ ઝઘડિયા GIDC આરતી કંપનીના નાઇટ્રીક એસિડ પ્લાન્ટમાં બ્લાસ્ટ થયો. ધડાકાભેર બ્લાસ્ટ થતાં 3 વ્યક્તિને ઇજાગ્રસ્ત થયા. ઈજાગ્રસ્તોને ભરૂચની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા.
ભરૂચઃ ઝઘડિયા GIDC આરતી કંપનીના નાઇટ્રીક એસિડ પ્લાન્ટમાં બ્લાસ્ટ થયો. ધડાકાભેર બ્લાસ્ટ થતાં 3 વ્યક્તિને ઇજાગ્રસ્ત થયા. ઈજાગ્રસ્તોને ભરૂચની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ