બ્રિસ્બેન ટેસ્ટઃ ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલી ઇનિંગ્સમાં 369 રનમાં ઓલઆઉટ, શાર્દુલ, સુંદર અને નટરાજને 3-3 વિકેટ ઝડપી
બ્રિસ્બેન ટેસ્ટઃ ઓસ્ટ્રેલિયા પહેલી ઇનિંગ્સમાં 369 રનમાં ઓલઆઉટ, શાર્દુલ, સુંદર અને નટરાજને 3-3 વિકેટ ઝડપી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ