બોરસદ નગરપાલિકાની દબાણો સામે લાલ આંખ, શહેરના ભોભાફડી વિસ્તારમાં દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર, પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કરવામાં આવી કાર્યવાહી, દબાણો દૂર કરી લગાવાશે તાર ફેનસિંગ
બોરસદ નગરપાલિકાની દબાણો સામે લાલ આંખ, શહેરના ભોભાફડી વિસ્તારમાં દબાણો પર ફેરવાયું બુલડોઝર, પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કરવામાં આવી કાર્યવાહી, દબાણો દૂર કરી લગાવાશે તાર ફેનસિંગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ