બોરસદ અને ધર્મજ વચ્ચે આવેલ ભરેલ ગામે ટ્રકે લગ્ન પ્રસંગમાંથી પરત આવતા ટ્રેકટરને ટક્કર મારતા અકસ્માત, એક વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે મોત, 20ને ઇજાઓ
બોરસદ અને ધર્મજ વચ્ચે આવેલ ભરેલ ગામે ટ્રકે લગ્ન પ્રસંગમાંથી પરત આવતા ટ્રેકટરને ટક્કર મારતા અકસ્માત, એક વ્યક્તિનું ઘટના સ્થળે મોત, 20ને ઇજાઓ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ