બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષનું નામ જાહેરઃ ભારે હોબાળા વચ્ચે NDAના વિજય સિન્હા અધ્યક્ષ બન્યા
બિહાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષનું નામ જાહેરઃ ભારે હોબાળા વચ્ચે NDAના વિજય સિન્હા અધ્યક્ષ બન્યા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ