બિહાર- પટનામાં ગંગા નદીમાં હોડીમાં વિસ્ફોટ થતાં 4 લોકોના મોત
બિહાર- પટનામાં ગંગા નદીમાં હોડીમાં વિસ્ફોટ થતાં 4 લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ