ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
બાર કાઉન્સિલ ઓફ દિલ્હીએ ખેડૂતોના આંદોલનને સમર્થન આપ્યું; PM મોદીને પત્ર લખીને કૃષિ કાયદા રદ કરવા અપીલ કરી
બાર કાઉન્સિલ ઓફ દિલ્હીએ ખેડૂતોના આંદોલનને સમર્થન આપ્યું; PM મોદીને પત્ર લખીને કૃષિ કાયદા રદ કરવા અપીલ કરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ