બાંગ્લાદેશમાં દુર્ગા પૂજામાં ભયંકર હુમલા, હિંસામાં ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત
બાંગ્લાદેશમાં દુર્ગા પૂજામાં ભયંકર હુમલા, હિંસામાં ફાયરિંગની ઘટનામાં ત્રણ લોકોના મોત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ