બનાસકાંઠા: માઉન્ટ આબુમાં વિરબાપજી મંદિર આસપાસના જંગલોમાં આગ લાગતા અફરાતફરી, વન વિભાગ સહિત સ્થાનિક અધિકારીઓની ટીમ પહોંચી ઘટના સ્થળે
બનાસકાંઠા: માઉન્ટ આબુમાં વિરબાપજી મંદિર આસપાસના જંગલોમાં આગ લાગતા અફરાતફરી, વન વિભાગ સહિત સ્થાનિક અધિકારીઓની ટીમ પહોંચી ઘટના સ્થળે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ