બનાસકાંઠા: ધાનેરાના થાવર પાસે ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર ઝાડ સાથે અથડાઇ, અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ,5ને ગંભીર ઇજા
બનાસકાંઠા: ધાનેરાના થાવર પાસે ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવતા કાર ઝાડ સાથે અથડાઇ, અકસ્માતમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ,5ને ગંભીર ઇજા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ