બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જામ્યો વરસાદી માહોલ, પાંથાવાડા બાદ ડીસામાં પણ ધોધમાર વરસાદ, કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો
બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જામ્યો વરસાદી માહોલ, પાંથાવાડા બાદ ડીસામાં પણ ધોધમાર વરસાદ, કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ