બનાસકાંઠામાં દેવપુરા ગામમાં પિતાએ 3 વર્ષના દીકરા સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું. પિતાનો મૃતદેહ મળ્યો, દિકરાની શોધખોળ હાથ ધરાઈ
બનાસકાંઠામાં દેવપુરા ગામમાં પિતાએ 3 વર્ષના દીકરા સાથે કેનાલમાં ઝંપલાવ્યું. પિતાનો મૃતદેહ મળ્યો, દિકરાની શોધખોળ હાથ ધરાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ