બનાસકાંઠામાં ડમ્પર ચાલકે ફૂટપાથ ઉપર સૂઈ રહેલા 3 મજૂરોને કચડ્યાં, એક મજૂરનું ઘટનાસ્થળે મૃત્યુ, બે ઈજાગ્રસ્ત
બનાસકાંઠામાં ડમ્પર ચાલકે ફૂટપાથ ઉપર સૂઈ રહેલા 3 મજૂરોને કચડ્યાં, એક મજૂરનું ઘટનાસ્થળે મૃત્યુ, બે ઈજાગ્રસ્ત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ