બનાસકાંઠામાં કમોસમી વરસાદની આગાહીને લઈ ડિઝાસ્ટર વિભાગ એલર્ટ, માર્કેટ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં રાખેલો માલ પલળી ન જાય તેને લઈ ખેતીવાડી બાગાયત વિભાગ, સહકારી મંડળી સહિત ખેડૂતોને સૂચના
બનાસકાંઠામાં કમોસમી વરસાદની આગાહીને લઈ ડિઝાસ્ટર વિભાગ એલર્ટ, માર્કેટ યાર્ડમાં ખુલ્લામાં રાખેલો માલ પલળી ન જાય તેને લઈ ખેતીવાડી બાગાયત વિભાગ, સહકારી મંડળી સહિત ખેડૂતોને સૂચના
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ