બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ભાટીબ ગામે લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યો, પરિવારે ગુનો દાખલ કર્યા બાદ મૃતદેહ ઉતારવા કરી માગ. હત્યા કે આત્મહત્યા મુદ્દે પોલીસ મુંઝવણીમાં
બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ભાટીબ ગામે લટકતી હાલતમાં મૃતદેહ મળ્યો, પરિવારે ગુનો દાખલ કર્યા બાદ મૃતદેહ ઉતારવા કરી માગ. હત્યા કે આત્મહત્યા મુદ્દે પોલીસ મુંઝવણીમાં
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x