બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં ઉતરાયણના દિવસે જૂથ અથડામણમાં બે વ્યક્તિ થયા ઘાયલ, દિયોદરમાં પોલીસનો કાફલો ખડકાયો
બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં ઉતરાયણના દિવસે જૂથ અથડામણમાં બે વ્યક્તિ થયા ઘાયલ, દિયોદરમાં પોલીસનો કાફલો ખડકાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ