ફ્રી ફાયર-પબજી જેવી ગેમના રવાડે ચઢેલા યુવાનો માટે ચેતવણી, બંગાળના શખ્સે અંકલેશ્વરના એક ગામની કિશોરીનું અપહરણ કર્યુ
ફ્રી ફાયર-પબજી જેવી ગેમના રવાડે ચઢેલા યુવાનો માટે ચેતવણી, બંગાળના શખ્સે અંકલેશ્વરના એક ગામની કિશોરીનું અપહરણ કર્યુ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ