ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
ફ્રાન્સના નાગરિકો માટે PM જીન કાસ્ટેક્સની જાહેરાત: તમામ નાગરિકોને કોરોના રસી ફ્રી માં મળશે
ફ્રાન્સના નાગરિકો માટે PM જીન કાસ્ટેક્સની જાહેરાત: તમામ નાગરિકોને કોરોના રસી ફ્રી માં મળશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ