ફિલ્મ ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાનમાં જાતિ વિશેષ ટિપ્પણીને લઇને જૌનપુરમાં ફિલ્મ કલાકાર આમિર ખાન સહિત 4ને નોટિસ, 8 એપ્રિલે થશે સુનાવણી.
ફિલ્મ ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાનમાં જાતિ વિશેષ ટિપ્પણીને લઇને જૌનપુરમાં ફિલ્મ કલાકાર આમિર ખાન સહિત 4ને નોટિસ, 8 એપ્રિલે થશે સુનાવણી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ