પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
ફિલ્મમેકર અશોક પંડિતે રિચા ચડ્ઢાની સામે ફરિયાદ નોંધાવી, ગલવાન ઘાટી પર કરી હતી કોમેન્ટ
ફિલ્મમેકર અશોક પંડિતે રિચા ચડ્ઢાની સામે ફરિયાદ નોંધાવી, ગલવાન ઘાટી પર કરી હતી કોમેન્ટ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ