ફાયર સેફટી અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટની સરકારને ટકોર, HCએ કહ્યું અનેક શહેરોમાં આગ લાગવાનું જોખમ વધુ, 8 મનપા, ન.પા વિસ્તારોમાં ફાયર સેફટી એક્ટનું કડક પાલન કરાવો.
ફાયર સેફટી અંગે ગુજરાત હાઇકોર્ટની સરકારને ટકોર, HCએ કહ્યું અનેક શહેરોમાં આગ લાગવાનું જોખમ વધુ, 8 મનપા, ન.પા વિસ્તારોમાં ફાયર સેફટી એક્ટનું કડક પાલન કરાવો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ