ફરી એકવાર વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ : અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 23 પૈસા મોંઘુ થયું, ડીઝલમાં 16 પૈસાનો થયો વધારો
ફરી એકવાર વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ : અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 23 પૈસા મોંઘુ થયું, ડીઝલમાં 16 પૈસાનો થયો વધારો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ