ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
પ્રોબેશનરી IAS-IPS સાથે PM મોદીનો સંવાદઃ તમે સર્વિસમાં જશો ત્યારે ભારતનું 75મું આઝાદી પર્વ હશે, આપની સર્વિસનો કાર્યકાળ ખુબ જ મહત્વનો કાળ હશે
પ્રોબેશનરી IAS-IPS સાથે PM મોદીનો સંવાદઃ તમે સર્વિસમાં જશો ત્યારે ભારતનું 75મું આઝાદી પર્વ હશે, આપની સર્વિસનો કાર્યકાળ ખુબ જ મહત્વનો કાળ હશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ