પ્રાથમિક શાળાઓ દિવાળી બાદ પણ નહીં ખૂલે, શાળા સંચાલકોના વેબીનારમાં શિક્ષણમંત્રીએ આપ્યા સંકેત
પ્રાથમિક શાળાઓ દિવાળી બાદ પણ નહીં ખૂલે, શાળા સંચાલકોના વેબીનારમાં શિક્ષણમંત્રીએ આપ્યા સંકેત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x