ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હૈદરાબાદ પહોંચ્યાં, કોરોનાની રસી બનાવી રહેલ ભારત બાયોટેકના પ્લાન્ટની મુલાકાતે, કોરોનાની રસીના સંશોધનની મેળવી રહ્યા છે માહિતી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હૈદરાબાદ પહોંચ્યાં, કોરોનાની રસી બનાવી રહેલ ભારત બાયોટેકના પ્લાન્ટની મુલાકાતે, કોરોનાની રસીના સંશોધનની મેળવી રહ્યા છે માહિતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ