પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઇ શકે છે ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીઑનો શપથવિધિ સમારોહ, આવતી કાલે PM મોદી ગુજરાત આવવાની સંભાવના:સૂત્ર
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઇ શકે છે ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રીઑનો શપથવિધિ સમારોહ, આવતી કાલે PM મોદી ગુજરાત આવવાની સંભાવના:સૂત્ર
X

Trending

Afghanistan Crisis
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ