ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર પટેલ પ્રાણી ઉદ્યાનના ઉદ્ધાટન બાદ એકતા ક્રુઝ સેવાનું લોકાર્પણ કર્યું.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સરદાર પટેલ પ્રાણી ઉદ્યાનના ઉદ્ધાટન બાદ એકતા ક્રુઝ સેવાનું લોકાર્પણ કર્યું.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ