પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કમલા હૈરિસે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનાવ પર આવી શુભકામનાઓ
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કમલા હૈરિસે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ બનાવ પર આવી શુભકામનાઓ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ