ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામુઃ અમદાવાદમાં 7 ડિસેમ્બર સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ, અમદાવાદમાં 15 દિવસ રાત્રી કર્ફ્યુ અમલી રહેશે.
પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામુઃ અમદાવાદમાં 7 ડિસેમ્બર સુધી રાત્રિ કર્ફ્યુ, અમદાવાદમાં 15 દિવસ રાત્રી કર્ફ્યુ અમલી રહેશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ