પોરબંદરના કર્લી બ્રિજ પર હીટ એન્ડ રન, બેફામ ડ્રાઈવ કરતા કાર ચાલકે બાઈકને મારી ટક્કર, બે લોકો બ્રિજ નીચે પટકાયા, બન્ને વ્યક્તિને ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા
પોરબંદરના કર્લી બ્રિજ પર હીટ એન્ડ રન, બેફામ ડ્રાઈવ કરતા કાર ચાલકે બાઈકને મારી ટક્કર, બે લોકો બ્રિજ નીચે પટકાયા, બન્ને વ્યક્તિને ગંભીર હાલતમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ