પેટા ચૂંટણી પહેલા ભાજપ માટે માઠા સમાચાર: અમદાવાદ ખાતે અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં ભાજપની સોશિયલ મીડિયા ટીમના 200થી વધુ કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા
પેટા ચૂંટણી પહેલા ભાજપ માટે માઠા સમાચાર: અમદાવાદ ખાતે અમિત ચાવડાની આગેવાનીમાં ભાજપની સોશિયલ મીડિયા ટીમના 200થી વધુ કાર્યકરો કોંગ્રેસમાં જોડાયા
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x