પેટા ચૂંટણીને લઇને કોગ્રેસે 8 બેઠકો પર 30 સ્ટાર સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી કરી જાહેર, અહેમદ પટેલ, રાજીવ સાતવ પરેશ ધાનાણી સહિતના 30 નેતાઓ કરશે પ્રચાર
પેટા ચૂંટણીને લઇને કોગ્રેસે 8 બેઠકો પર 30 સ્ટાર સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી કરી જાહેર, અહેમદ પટેલ, રાજીવ સાતવ પરેશ ધાનાણી સહિતના 30 નેતાઓ કરશે પ્રચાર
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x