પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટની અરજી પર સુપ્રીમકોર્ટમાં સુનાવણી ટળી, 1990ના કસ્ટોડિયલ ડેથ કેસમાં સજા સ્થગિત કરવાની છે અરજી, નિર્દેશ આપનાર પૂર્વ IPSના વકીલ હાજર ન રહેતા સુનાવણી ટળી
પૂર્વ IPS સંજીવ ભટ્ટની અરજી પર સુપ્રીમકોર્ટમાં સુનાવણી ટળી, 1990ના કસ્ટોડિયલ ડેથ કેસમાં સજા સ્થગિત કરવાની છે અરજી, નિર્દેશ આપનાર પૂર્વ IPSના વકીલ હાજર ન રહેતા સુનાવણી ટળી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ