પૂર્વ IPS ડી.જી વણઝારાએ રાજકારણમાં આવવાના સંકેત આપતા ટ્વિટર પર શરૂ કર્યું અભિયાન, લખ્યું પ્રજાને કુશાસનમાંથી પ્રજાને મુક્ત કરીશ. વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા વણઝારા રાજકીય પ્રવેશની કરી શકે છે જાહેરાત
પૂર્વ IPS ડી.જી વણઝારાએ રાજકારણમાં આવવાના સંકેત આપતા ટ્વિટર પર શરૂ કર્યું અભિયાન, લખ્યું પ્રજાને કુશાસનમાંથી પ્રજાને મુક્ત કરીશ. વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા વણઝારા રાજકીય પ્રવેશની કરી શકે છે જાહેરાત
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ