પરિણામ BJP INC AAP OTH
156 17 5 4
પૂર્વ સાંસદ માજિદ મેમણે NCPમાંથી આપ્યું રાજીનામું
પૂર્વ સાંસદ માજિદ મેમણે NCPમાંથી આપ્યું રાજીનામું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ